• ma. okt 2nd, 2023

Fijnstof, ook in je woning een probleem

DoorAdmin

nov 19, 2022

Het is algemeen bekend dat fijnstof een nefaste invloed kan hebben op onze gezondheid. Heel wat mensen zijn daarbij van mening dat dit louter een probleem vormt buitenshuis en dus niet binnen in de woning. Dat is echter niet correct. In de praktijk is het namelijk zo dat bijvoorbeeld de vervelende bakluchten die vrijkomen tijdens het koken lang niet alleen maar een geurprobleem opleveren. Zo zouden er bijvoorbeeld deeltjes kleiner dan 1 µm in terug te vinden zijn die bijdragen aan de zogenaamde PM2,5. Voor deze laatst geldt dat ze in de praktijk ook bekend staat als fijnstof. Wat je hier nu precies allemaal over dient te weten laten we je graag ontdekken in dit blogartikel.

Wat is de impact van fijnstof op je gezondheid?

Voor Nederland geldt dat er jaarlijks 11.000 mensen komen te overlijden aan de gevolgen van luchtverontreiniging. In vier op de vijf gevallen is fijnstof de veroorzaker van het vroegtijdige overlijden. Het is dus vrij veilig om te stellen dat fijnstof een niet onbelangrijke veroorzaker is van menselijk leed. Bovendien spreekt het voor zich dat we ook de sociale kosten niet uit mogen vlakken. Wanneer we het verlies aan gezonde levensjaren zouden omzetten in euro’s zou het probleem van fijnstof in Nederland zomaar tussen de 10 en 15 miljard euro kosten. Dat is toch best even slikken…

Ultrafijn en bijgevolg ook zeer gevaarlijk

Voor fijnstof geldt dat het een containerbegrip is voor alles wat in de lucht zweeft evenals kleiner is dan 10 micrometer. Er wordt op dit vlak evenwel een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen. Het gaat hierbij dan concreet om:

  1. Primair fijn stof;
  2. Secundair fijn stof;

Onder de primaire noemer vallen directe emissies van deeltjes die zich in de lucht bevinden. Voor secundair fijnstof geldt dat ze ontstaat als gevolg van een chemische reactie van gassen in de atmosfeer. Het is geen correcte aanname om te stellen dat fijnstof van zichzelf over een schadelijk karakter beschikt. Het wordt immers pas echt een probleem wanneer ze ultrafijn is, zijnde kleiner dan 0,1 micrometer. Ook wanneer ze uit stoffen bestaat welke schadelijk zijn voor de mens is er uiteraard sprake van een probleem.

Hoe ontstaat het precies?

Er zijn verschillende zaken die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de zogenaamde fijnstofemissie in Nederland. Het gaat hierbij in eerste instantie om de huishoudens (vooral wanneer er sprake is van houtstook), maar wat bovendien ook te denken van de industrie evenals de landbouw? Voor andere bronnen geldt dat er gekeken dient te worden in de richting van de zee- evenals de binnenscheepvaart. Ook het verkeer op de weg en natuurlijk eveneens de bouwsector zijn belangrijke veroorzakers. Voor diverse bronnen geldt dat ze als niet onbelangrijke veroorzakers kunnen worden bestempeld van fijnstofmengsels. Het ene mengsel heeft echter in de praktijk al een wat meer schadelijk karakter in vergelijking met een ander mengsel.

Een belangrijk aandachtspunt voor onze gezondheid

Alle informatie aangehaald op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat fijnstof een belangrijk aandachtspunt vormt voor onze gezondheid. Gelukkig zijn er verschillende zaken die ondernomen kunnen worden om de strijd met deze vorm van luchtverontreiniging aan te binden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van een efficiëntere, krachtige afzuiging in je woning.

Door Admin